მეორადი ველოსიპედები და ნაწილები

ველო მაღაზია Georidersshop .png

მეორადი ველოსიპედები / second hand bikes

ველოსიპედის ხელსაწყოები კლუჩები - Bicycle tools Tbilisi - Georidersshop .jpeg

მეორადი ნაწილები / 
second hand parts

logo-georiders2.png