ველო სახელოსნო


ამ ვიდეოში იხილეავთ კამერაში სპეციალური ეკალ გამძლე სითხის ჩასხმის პროცესს.

ხშირია შემთხვევები როდესაც ველოსიპედს საბურავი ეშვება და გამოსავალს ვერ პოულობთ, იმისთვის რომ ეს პრობლემა იყოს მოხსნილი შეგიძლიათ თქვენი ველოსიპედი მოიყვანოთ ჩვენ ველო სახელოსნოში სადაც ამ პრობლემას მოგიგვარებთ.

36 views0 comments
logo-georiders2.png