top of page

სამუხრუჭე სისტემა

გთავაზობთ ველოსიპედის ორიგინალ სამუხრუჭე სისტემებს, Shimano, Kellys, Sunrace,  schwalbe, Fox და სხვა

bottom of page